Požadavky na opravu


Formulář slouží pro podání požadavků našich klientů.

 Zadejte adresu nemovitosti:  
   Identifikace
 Číslo bytu:     
 Jméno:  
   Kontakt pro dohodnutí termínu opravy
 Telefon:  
 Email:   
 Požadavek se týká:

 Společných prostor (hradí SVJ, BD nebo vlastník nemovitosti)

 Bytových prostor (hradí vlastník bytu, nájemce, uživatel)

 Požadavek:  
  Jedná se o havarijní stav (požadavek bude řešen přednostně -

objednatel souhlasí s příplatkem a dalšími zvýšenými náklady

za havarijní výjezd).